• Søg
 • private_matrix_1200x218.png

  Privatlivspolitik

  § 1. Generelt
  § 2. Formål
  § 3. Dataansvarlig
  § 4. Hvad bruges dine oplysninger til?
  § 5. Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
  § 6. Hvordan indsamler vi oplysninger om dig?
  § 7. Videregivelse af oplysninger
  § 8. Periode for opbevaring
  § 9. Dataobjekternes rettigheder
  § 10. Opdatering af privatlivspolitik


  § 1. Generelt
  1.1 Ved at handle i vores butik, benytte hjemmesiden www.carsound.dk og tilknyttede tjenester samtykker du til, at CARSound (CVR 39 68 76 23) behandler dine personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik.

  1.2 Dette gælder for alle CARSound's brugere og kunder fra den 25. maj 2018.


  § 2. Formål
  2.1 Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og sikre, at du får vist den information, som med størst sandsynlighed vil have relevans for dig. Derudover bruges oplysningerne til at levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at få fremsendt et nyhedsbrev eller modtage tilbud eller oplysninger om bestemte produkter til netop din bil. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.


  § 3. Dataansvarlig
  3.1 CARSound er dataansvarlig i forhold til de data som indsamles og lagres i forbindelse med henvendelser til os, køb i vores butikker og på carsound.dk, samt registrering af cookies og IP-adresse.

  Hvis du gerne vil i kontakt med os vedr. vores Privatlivspolitik eller behandling af persondata, så er vores kontaktoplysninger:
  CARSound ApS
  Middelfartvej 3
  5000 Odense C
  CVR-nr.: 39687623
  Telefon: 70 70 70 47


  § 4. Hvad bruges dine oplysninger til?
  Vi behandler dine personoplysninger til følgende:
  - Kommunikation med dig i forbindelse med spørgsmål og udfærdigelse af tilbud
  - Levering af aftalte varer, ydelser og services
  - Individuel markedsføring og målretning af bilspecifikke tilbud til netop din bil, behov og ønsker
  - Analyser og statistik til forbedring af vores produkter og services
  - Til evt. klagesager eller opståede retskrav


  § 5. Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
  Vi behandler kun oplysninger om dig til de formål som er nævnt under §4.
  Omfanget af de oplysninger der behandles, vil være begrænset til, hvad der er nødvendigt for at opnå det pågældende formål.

  Vi behandler følgende kategorier af oplysninger om dig:
  - Almindelige kontaktoplysninger (Såsom navn, mail, telefonnummer og adresse)
  - Køn og Alder
  - Bilmærke, model og årgang
  - Registreringsnummer
  - Billeder
  - Geo location
  - Betalingsoplysninger
  - Købshistorik
  - Cookie-oplysninger
  - IP-adresse
  - Informationer afgivet i forbindelse med en eventuel klagesag

  Følsomme oplysninger:
  Hvis du i forbindelse med en klagesag afgiver følsomme oplysninger, behandles de oplysninger som er nødvendige for behandlingen af din sag. Vi behandler kun følsomme oplysninger om dig, såfremt du har givet os dit udtrykkelige samtykke.


  § 6. Hvordan indsamler vi oplysninger om dig?
  De data vi behandler om dig, vil oftest og som hovedregel være indsamlet direkte fra dig og afgivet af dig gennem vores kontaktformularer, tilmelding til nyhedsbrev eller ved henvendelse til os.
  Vi kan dog også behandle oplysninger om dig indsamlet hos tredjeparter, såsom online kilder og sociale medier eller andre samarbejdspartnere.

  Hvis vi behandler oplysninger om dig indsamlet fra tredjeparter, giver vi dig en underretning som indeholder kontaktoplysningerne på den dataansvarlige, formålene med behandlingen, retsgrundlaget, de berørte kategorier af personoplysninger m.v.


  § 7. Videregivelse af oplysninger
  Hos CARSound har vi en klar politik for behandlingen af dine data og er meget opmærksomme på at forhindre ethvert misbrug af dine persondata.

  Du kan til en hver tid bede om at blive fjernet fra mailinglister og anden kommunikation, eller helt at blive fjernet fra CARSound's databaser. Du skal blot sende en mail til kundeservice@carsound.dk eller kontakte os på anden vis.

  CARSound forbeholder sig dog ret til at videregive dine persondata i forbindelse med hel eller delvis overdragelse af virksomheden CARSound. Erhverver vil i disse tilfælde skulle overholde disse betingelser.


  § 8. Periode for opbevaring
  Vi sletter løbende oplysninger om inaktive kunder, og opbevarer alene dine oplysninger så længe de er nødvendige for, at opfylde det formål de oprindeligt blev indsamlet til, det være sig garantispørgsmål, dækning via forsikring eller fremtidig support og spørgsmål i din bils levetid.


  § 9. Dataobjekternes rettigheder
  Som registreret har du jf. EU Persondataforordning en række rettigheder. Følgende omhandler vores håndtering af disse rettigheder, samt hvordan du som registreret kan udøve dem.

  Som registreret har du ret til:
  - Indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad vi anvender dem til.
  - Berigtigelse af fejlagtige oplysninger
  - Sletning af oplysninger som ikke længere er relevante eller hvor grundlaget for behandlingen ikke længere er til stede, herunder hvis samtykke er tilbagekaldt.
  - Indsigelse mod uberettiget behandling
  - Begrænsning af behandling for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål
  - Dataportabilitet af dine personoplysninger til en anden udbyder af samme ydelse
  - Tilbagetrækning af samtykke
  - Indgivelse af en klage til tilsynsmyndigheden

  Såfremt du ønsker at udøve dine rettigheder i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til os, skal du blot skrive en mail til kundeservice@carsound.dk, hvori det fremgår, hvad du ønsker.

  Hvis din indsigelse er berettiget, sikrer vi, at din anmodning efterleves uden unødig forsinkelse.


  § 10. Opdatering af privatlivspolitik
  Denne privatlivspolitik kan blive opdateret ved eksempelvis at følge med udviklingen i lovgivningen eller teknologier. Hvis der sker væsentlige ændringer, så meddeler vi dette ved synlig kommunikation på carsound.dk